Årsmøte med bilder fra Øland

Årsmøte.
Sted: Hotel Fritidsparken, (Gamle Sportell), Skien

Møteansvarlig: Styret
Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen
innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene  i slutten av januar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
innen 19. januar.
Etter årsmøtet vil Christian Kortner og Bjørn Erik Halvorsen få ordet.
De var begge på Öland for å se på vårfloraen i 2023.

Bilde: Christian Kortner – Våradonis på Øland 17.05.2023