Årets plantefunn

Torsdag 21. oktober kl. 19.00 på Mostun (kan bli flyttet til Inge Steenslands Hus, vis-a-vis Mostun)

Denne kvelden vil Svein Imsland fortelle og vise bilder fra årets plantefunn. Mange spennende og interessante planter er registrert denne feltsesongen, så det er mye å glede seg til.