Arbeidsmøte i mars

Kartleggingsgruppa arrangerer arbeidsmøter som er åpen for alle medlemmer og interesserte. Ta kontakt med Alf Harry på alf.harry@botaniskforening.no for nærmere informasjon.

Vi arrangerer fire arbeidsmøter i perioden september-mars hvert år. Hensikten er å bearbeide innsamlet materiale i feltsesongen, samt lære mer om ulike plantegrupper. Møteprogrammet består av både teori og praktiske øvinger der vi bruker hjelpemidler som flora, håndluper, stereoluper og mikroskop.

Det blir nytt arbeidsmøte onsdag 29. mars kl. 1800-2100.

Program:
  • Hva gjør kartleggingsgruppa i 2023? Vi planlegger program og satsingsområder.
  • Rørkveinslekta i Sunnhordland. Finner vi snerprørkvein i Sunnhordland?
  • Vi ser nærmere på vintergrønne bregner.

Oppmøtested

Høgskulen på Vestlandet, naturfagsalen