Åbortjern i Asker – myrflangre

Vi håper å se myrflangre. Dette er myra der grøftene ble fylt igjen og myrflangre ble reintrodusert. Øystein Røsok holdt foredrag om prosjektet på ØLAs julemøte. I tillegg skal vi kartlegge karplanter og moser på myra og litt omkring. 

Turleder: Svein Olav Drangeid

Oppmøte ved Tomra, i krysset Drammensveien/Drengsrudhallen. Velg sko etter hvor mye du vil botanisere i myr.

Kollektiv transport: Bussrute 280 fra Asker Stasjon kl. 17,47 (eller 17.57) til Måsankroken. OBS. Sjekk rutetidene på ruter.no. Alle tog stopper på Asker stasjon.

Parkering: Kanskje mulig ved Tomra eller Drengsrudhagen.

Oppmøtested

Tomra, i krysset Drammensveien/Drengsrudhallen