Kartleggingstur til Senja i Troms, 14. – 21. juli 2019.

Se egen innbydelse. Kontakt buskerud@botaniskforening.no dersom du er interessert.

Foto: Jan Sørensen