Kjukekurs

Agder botaniske forening holdee kurs i bestemmelse av kjuker (vedboende sopp) helga 3.- 5. mars 😃
Kurset er beregnet på nybegynnere, men også viderekomne kan ha nytte av kurset. Oppmøte i Risleviga, fra kl 15 på fredag, men du kan også bli med på deler av kurset.
Vi har leid det gamle huset til Berge og Andås Vel i Risleviga 14 på Flekkerøya, Kristiansand, hvor det er mulighet for overnatting.
Det blir en introduksjon til kjuker i Risleviga på fredag. Vi drar ut i felt for å kartlegge kjuker og lære oss ulike arters habitatkrav og økologi. Lørdag drar vi i felt og kartlegger kjuker i Kristiansandområdet, samler inn materiale og ser videre på bestemmelse inn, vi satser på felles måltid og sosialt samvær på kvelden, og en ny tur på søndag. Ta gjerne med eget materiale. Kurslærer, Jon Klepsland, har med en kjukesamling som kan studeres på kveldstid.
Kurset er gratis for medlemmer av ABF, og koster et års medlemskap i botanisk forening for ikke-medlemmer.
Påmelding til Asbjørn Lie på hvitryggspett@outlook.com og for spørsmål kan du ringe 97064081.

Oppmøtested

Risleviga 14, fredag kl 15.00