Arrangement

Kveldstur til Folkestad – Oterholt

Frammøte v/Folkestadbrua (Folkestad ligger mellom Bø og Notodden, ca. 1 km fra rundkjøringa i Bø mot Bø sommarland), kl. 18:00. Parkeringsplass finnes rett ved brua. Vi går langs vei og sti parallelt med Bøelva fra Folkestadbrua til Oterholtfossen. Her er en rik veikantflora med et relativt rikt utvalg i bregner, varmekjære trær, gress, starr og…
Read more


20.juni 2021 0

Overvåking av truede planter – hvordan gjør man det?

Har du lyst å være med å passe på våre mest truede planter? Lær om overvåking av truede planter i Norge, og hvordan floravoktere bidrar til å ta vare på plantemangfoldet. Alt du må gjøre er å trykke her på tirsdag, 22. juni kl. 18. Der lærer du om hvordan man kartlegger og overvåker truede…
Read more


19.juni 2021 0

Villblomstenes dag på Kjerresnes

Midt-Troms naturlag i samarbeid med Nordnorsk botanisk forening arrangerer tur til Kjerresnes, innerst i Målselvfjorden (veg fra Karlstad). Her samles vi ved vegenden kl. 12:00. Hovedtema på årets tur er strandplanter, men vi skal se på det meste vi finner av blomstrende arter i skogkanter og gammel kulturmark. Hjertelig velkommen!  


17.juni 2021 0

Villblomstenes dag – Hauknesstranda, Mo i Rana

Vil du lære mer om Villblomster? Rana sopp- og nyttevekstforening arrangerer tur i samarbeid med Rana museum for å markere Villblomstenes dag. Vi er så heldige å ha med marinbiolog Rune Nilsen fra Rana museum. I tillegg til Villblomstene på land, får vi derfor også muligheten til å studere makroalger (tang og tare) i fjæra.…
Read more


17.juni 2021 0

Villblomstenes dag i Harstad

Bli med å hylle det store, vakre mangfoldet av ville planter i Norge! Søndag 20. juni blir det planteturer over hele Norden for å feire Villblomstenes dag 2021. Denne dagen er en super anledning til å bli kjent med plantene i nærmiljøet ditt. I Harstad vil turen gå på historiske og artsrike Trondenes, med oppstart…
Read more


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag – Vandring langs Granvinselva

Vandring langs Granvinselva mot/til Eide, gjennom bl.a. verneverdig slåtteng og elvekantskog i Øyane. Avslutning på Eide. Åpen for alle. Frammøte: kl. 11 ved  krysset/busstopp ved Kjærland krysset. Forventet varighet 1-2 timer


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag: Vakre villblomster i vårt nærmiljø, Steinssletta i Hole

Vakre villblomster i vårt nærmiljø, Steinssletta i Hole. Under denne turen vil vi besøke kulturlandskap som er veldig rikt på flora. Kulturlandskap er truet i Norge på grunn av endringer i landbruket, enten ved opphørt skjøtsel eller ved at det gjødsles og dyrkes opp. Bli med når vi tusler gjennom tørrbakker som er fylt med…
Read more


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag: Botaniske gleder på Nore og Uvdal bygdetun

Botaniske gleder på Nore og Uvdal bygdetun Her skal vi besøke en artsrik slåttemark. Det er utarbeidet egen skjøtselsplan for denne artsrike slåttemarka til bygdetunet, https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2473492/NIBIO_RAPPORT_2017_3_141-opprettet%20versjon.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Utdrag fra skjøtselsplanen: Bygdetunet har middels variasjon av vegetasjonstyper og spenner fra noe fuktigere til tørrere mark av intermediære- til svakt kalkrike typer. Ta med niste/drikke og nyt turen.…
Read more


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag: Hvordan står det til med de ville orkideene på Bremsåsen?

Hvordan står det til med de ville orkideene på Bremsåsen? Som alltid vil vi lete opp våre kjære marisko på denne turen. Det er mye annet vakkert å se på Mjøndalsskauen, dette er kalkrikt berggrunn, så ta med niste og termos- turen kan ta litt tid. Det er ganske greit å rusle opp til mariskoene…
Read more


16.juni 2021 0

Villblomstenes dag på Lomsesanden og Havika, Lista

Møtested: Havika strand (stor parkering) kl. 11.00 Vi samarbeider med statsforvalteren i Agder og Oddvar Pedersen som er turleder Tar kontakt for mer informasjon. Vår kontaktperson: Roar Linjord, mobil 907 57 080  


16.juni 2021 0