Arrangement

Lustadvatnet

Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Kartleggingstur rundt Lustadvatnet, Steinkjer kommune

I år legges kartleggingsturen til Steinkjer kommune, i området rundt Lustadvatnet, fra fredag16. til søndag 18. august. Det er en del kalkrik berggrunn sørøst i området (blått på geologikartet), med mulighet for mange og interessante arter. Deler av området faller inn under Storgaulstadhøgda-Trollfossklompen naturreservat. I Artskart ser vi at det allerede er gjort noen registreringer,…
Read more


24.juni 2024 0

Botanisk helg på Østre Randøya Kristiansand

Agder botaniske forening, sammen med Norsk Zoologisk forening Sørlandsavdelingen og Rogalandsavdelingen, Norsk Entomologisk forening, Agderlaget og Blomkålsoppen, Vest-Agder nyttevekstforening samles i friluftsområdet på Østre Randøya, helga fredag 26. juli til søndag 28. juli. Her har foreningene egen hytte, og det er mange overnattingsplasser i skoleverkets bygninger. Mye av arealene på øya driftes som slåttemark, og…
Read more


20.juni 2024 0

Tverrfaglig kartleggingstur til Hove på Tromøya

Agder botaniske forening deltar i et tverrfaglig kartleggingsprosjekt sammen med Norsk zoologisk Sørlandsavdelingen, Norsk Entomologisk Forening, Agderlaget og Blomkålsoppen, Vest-Agder sopp og nyttevekstforening som blant annet støttes av Sabima. Foreningen bevar Hoveodden er medarrangør. Vi har sammen allerede gjennomført en vellykket kartlegging under den årlige Artsjakten 1. juni hvor vi registrerte 760arter. Nå følger vi…
Read more


18.juni 2024 0
Torsdagstur

Torsdagstur i Drammen –

Torsdag 20.juni kl.17.00: Torsdagstur i Drammen Mest sannsynlig legges denne turen til Haukås-området. Her har vi mulighet til å se esparsett i flott blomstring. Her er også mange svever, bl.a. rødsveve (hagesveve) og den ytterst sjeldne hybriden mellom denne og aurikkelsveve. Oppmøtested: Baker Hansen på Drammen togstasjon fra kl. 16.00 med avmarsj kl. 17.00. Turleder:…
Read more


18.juni 2024 0

Villblomstenes dag i Oslo – Østensjøvannet

Villblomst-vandring langs Østensjøvannet. Vi ser på planter i vannkanten og langs gangveien. Her vokser også den sjeldne bregnen vasstelg som vi vil se på.  Turleder: Jan Wesenberg (mob. 908 88 683) Oppmøtested: Bakkehavn (ved Våtmarksenterets lokaler). Turen er i samarbeid med Østensjøvannets venner.


13.juni 2024 0

Villblomstenes dag i Bærum – Fornebu, Lilløyplassen

Det blir to blomsterturer her denne dagen, kl. 12 og kl. 14.Vi ser på dragehode og andre arter knyttet til kysteng og tørrbakke. Turleder Ung Botaniker: Jo Petter Helstad (mob. 458 64 067)Med-turleder: Svein Olav B. Drangeid (mob. 918 09 264) Oppmøtested: Ved bommen ved veien inn til Lilløyplassen Naturhus.Tornsangerveien 27, 2360 Fornebu Tid: Tur…
Read more


13.juni 2024 0

Villblomstenes dag/Villblomenes dag på Nordland Nasjonalparksenter

I år har Salten Naturlag samarbeid med Midtre Nordland Nasjonalparkstyre/Nordland Nasjonalparksenter rundt Villblomstenes dag 16. juni. Den botaniske vandringen starter kl. 12.00 med Helga Vik (Salten Naturlag) og Johan Rova (nasjonalparkforvalter Midtre Nordland Nasjonalparkstyre). Samme dag er nyåpning av senteret med flere aktiviteter. Dagen varer fra kl. 10.00 – 17.00 med åpning kl. 11.00 (kaker,…
Read more


12.juni 2024 0

Villblomstenes dag på Dryna

Villblomstenes dag markeres med plantevandring på Dryna Sammen med Vestalnd Botaniske Forening markerer Risken sopp- og nyttevekstforening tradisjonen tro Villblomstenes dag med plantevandring og kartlegging. Søndag 16. juni legger vi turen til Dryna ytterst i Molde kommune, Vi vil ha en plantevandring i området fra Dryna ferjekai og nordover til Storsteinvika og Franskehelleren Parkering og…
Read more


12.juni 2024 0

Tverrfaglig kartleggingstur med Sabima ved Dronningfossen i Hoffselva, nær Skøyen i Oslo.

Dronningfossen og tilhørende Hoffselva er en liten grønn lunge i bydelen Ullern. Langs i dette terrenget er det en eldre alm/lindeskog, med flere eldre trær og rødlista arter. Ved grusplassen rett foran fossen, er det planlagt å bygge ut fem boliger, samt etablere friluftsområder. Området ble befart av Biofokus i 2022, hvor det var mest…
Read more


11.juni 2024 0

Kveldstur til Lohnetjønn naturreservat og tilgrensende våtmarksområde

Fellestur med Norsk zoologisk forening, Sørlandsavdelingen til Lohnetjønn naturreservat og tilgrensende vårmarksområde. Vi kartlegger planter og dyr langs ei rute fra Kjelland og vestover mot naturreservatet. Oppmøte kl. 19 ved parkeringsplassen ved Søgne Misjonskirke på Lohne. Turleder Asbjørn Lie.


11.juni 2024 0