Hva er Villblomstenes dag? – et lite historisk tilbakeblikk

Norsk Botanisk Forening

I 1988 ble De Vilde Blomsters Dag arrangert i Danmark for første gang. Det var Erik Hammer som tok initiativet til det, og for dette arbeidet ble han i 2018 hedret med æresmedlemsskap i Dansk Botanisk forening for sitt engasjement og innsats. Tanken var at det skulle arrangeres turer i hele landet samme dag – som var den tredje søndag i juni.

Norge og Sverige ble inspirert av dette tiltaket, og i 2001 ble det avholdt møte mellom de tre botaniske foreninger. I Norge var det Even W. Hansen og Bjørn Petter Løfall som var nøkkelpersoner, og med Margareta Edqvist, Kjell-Arne Olsson og Thomas Karlsson fra Sverige møttes de alle i Hvidsten for å diskutere igangsettelsen av en felles Villblomstenes Dag i Norden. Og fra Danmark deltok blant annet Erik Hammer med sin erfaring og sitt engasjement.

Etter møtet ble det arrangert en ekskursjon til Hovedøya. De utenlandske deltakerne husker fortsatt bakkekløveren Trifolium montanum fra den turen. Dette ble starten på et godt samarbeid mellom de nordiske landene, og man fikk i gang en felles Villblomstenes dag i hele Norden:

Norge: Villblomstenes dag
Danmark: De Vilde Blomsters Dag
Sverige: De vilda blommornas dag
Finland: Luonnonkukkien päivä
Island: Dagur hinna villtu blóma
Grønland: Nunani avannarlerni nunap naasuisa ulluat
Færøyene: Nordurlendskur dagur fyri villar blumur

Villblomstenes dag arrangeres normalt 3. søndag i juni, og entusiastiske turledere tar folk med på turer denne dagen i alle de nordiske land. I kjølvannet av samarbeidet om Villblomstenes dag, ønsket man også å sette andre saker på dagsordenen, så det har vært arrangert mange konstruktive møter hvor styrene i de botaniske foreningene har informert hverandre og tatt opp felles saker. De nordiske møtene har først og fremst hatt som oppgave å holde kontakten mellom landene, og å utveksle erfaringer og høste ideer foreningene imellom. Vi sørger også for å få tilpasset datoer til hverandre, og for å samarbeide om enkelte arrangementer.

I 2021 blir altså felles dato for Villblomstenes dag lagt til 20. juni. På denne dagen arrangeres det turer ikke bare i Norge, men i hele Norden. Dette er gratis turer som er lagt til rette for amatører. Alle er hjertelig velkomne. Turene varer gjerne 2-3 timer, og frivillige turledere stiller opp i områder der de er kjent, og forteller om det vi ser på turen.

Turene i Norge blir annonsert i kalenderen på villblomstenesdag.no, og på Norsk Botanisk Forening sin facebook-side. På grunn av pandemi-situasjonen må vi nok også i år begrense antall deltakere, så det vil antakelig bli krevet fohåndspåmelding til turene dessverre. Men vi håper at flest mulig kan få glede av disse flotte turene som blir arrangert rundt omkring i Norge – og da kan vi også tenke på at det samtidig foregår turer  i hele Norden.

Skrevet av: Kristin Vigander, styremedlem, Norsk Botanisk Forening