Våre grunnorganisasjoner

Norsk Botanisk Forening

 

Ta kontakt!

Kom i kontakt med de ulike delene av organisasjonen vår ved å klikke på symbolene nedenfor!

Norsk Botanisk Forening består av 15 grunnorganisasjoner som dekker geografiske områder av landet. Ved enkelte studiesteder har vi også egne lokale grupper kalt «Ung Botaniker». Vi har også artsspesifikke foreninger for lav og moser som dekker hele landet.  

_Grunnorganisasjon Epost_    Nettside_    Facebook_ (side)_ Facebook_ (gruppe)_ Instagram

 

 

_Norsk_Botanisk_Forening_ 📧 🌐 👍 👥 📸
_Agder Botaniske Forening 📧 🌐 👍   _
_Buskerud_Botaniske_Forening 📧 🌐   👥  
_Innlandet Botaniske Forening 📧 🌐   👥  
_Larvik Botaniske Forening 📧 🌐   👥  
_Nordnorsk Botanisk Forening 📧 🌐 👍    
_Tromsø Ung Botaniker 📧   👍 👥  
_Rogaland Botaniske Forening 📧 🌐   👥  
_Sogn Botaniske Forening 📧 🌐   👥  
_Sunnhordland_Botaniske_Forening_ 📧 🌐 👍 👥  
_Svalbard Botaniske Forening 📧 🌐 👍    
_Telemark Botaniske Forening 📧 🌐 👍    
_Bø i Telemark (Ung Botaniker) 📧     👥  
_Trøndelagsavdelingen 📧 🌐 👍 👥  
_Vestland Botaniske Forening 📧 🌐 👍 👥  
_Østfold Botaniske Forening 📧 🌐 👍 👥  
_Østlandsavdelingen 📧 🌐 👍 👥  
_Kryptoklubben
_(Ung Botaniker i Ås)
📧   👍 👥  
           
_Moseklubben 📧 🌐 👍 👥  
_Norsk Lavforening 📧 🌐   👥