Granrydding på øya Silda

Norsk Botanisk Forening

De fleste dugnadene på Den store granryddedagen er små og handler om å fjerne småtrær som sprer seg fra plantefelt. Noen ganger lager vi større prosjekter hvor voksne trær hugges og tømmeret fraktes vekk. Dette har Sogn Botanisk Forening, med ildsjel Anders Gunnar Helle i spissen, gjort på øya Silda i Kinn kommune.

Nedenfor kan du lese historien om kampen mot sitkagrana på Silda i NRKs bilde- og videoartikkel, og i Helles artikkel med interaktive kart over øya og bekjempelsesarbeidet.