For vill? Seminar om fremmede planter

Norsk Botanisk Forening

Har vi kontroll på fremmede planter i Norge?

Dette spørsmålet var utgangspunktet for det som ble et spennende seminar om fremmede planter. Arrangementet gikk av stabelen på NTNU i Trondheim, 23. oktober 2019. Video fra dagen samt lenke til pdf-er av alle foredragene finner du lenger ned på siden.

Programmet var som følger: 


Del 1: PLANTER PÅ FREMMEDARTSLISTA, ET OVERBLIKK OVER KUNNSKAP OG TILTAK

Torbjørn Lange, Klima- og miljødepartementet: Tiltaksplan mot fremmede arter 

Heidi Solstad i ekspertkomitéen for karplanter under arbeidet med Fremmedartslista: 
Risikovurdering av fremmede karplanter, med fokus på bartrær

Honorata Kaia Gajda, daglig leder i Norsk Botanisk Forening: Hvordan prioriterer vi kartlegging av og innsats mot fremmede planter?          

Øystein Folden, fylkesleder i Naturvernforbundet: Erfaringer og bektraktninger fra kartleggingsarbeid                          

Karen Jordal, organisasjonskonsulent i Hageselskapet: Hvordan jobber hageselskapet med fremmede arter?                         

Marte Dalen Johansen og Hanne Mørch i Statens Vegvesen: Kartlegging, bekjempelse og utplanting (denne presentasjonen finnes ikke i videoen)

Del 2: FREMMEDE TRESLAG

Sverre Lundemo, seniorrådgiver i WWF: Status fremmede treslag i Norge; arter, areal og politikk.

Ole Hartvig Bakke, spesialrådgiver i Allskog SA: Utenlandske produksjonstreslag– Hva tenker skognæringa om klima og verdiskaping?

Bjarte Rambør Heide, leder for artsseksjonen i Miljødirektoratet:
Arbeidet med utredninga av forbud mot fremmede treslag .

Georg Bangjord, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn Trondheim: Fjerning av fremmede treslag i verneområder i Trøndelag.

Anders Gunnar Helle i Norsk Botanisk Forening – Vestlandsavdelingen: Engasjement rundt fjerning av fremmede bartrær- om flerverdier og samarbeid.

PDF-versjoner av alle foredrag finner du her.

For Vill? Video fra seminaret