Planter, alger og moser på fremmedartslista

Norsk Botanisk Forening

Disse vekstene gjør stor skade på naturen

Blant artene på fremmedartslista er 129 karplanter, syv alger og én mose regnet for å utgjøre en høy eller svært høy risiko for stedegen norsk natur. 28 planter er  forbudte å selge eller plante ut (merket i rødt), 11 planter var nye på forbudslista i 2021 (merket i lilla). Under finner du en oversikt over høyrisiko artene, med bilder og lenke til risikovurderingen til Artsdatabanken.

Kilder: Artsdatabanken, snl.no, kristvi.com

Planter på fremmedartslista:

Filtarve/sølvarve

Latinsk navn: Cerastium tomentosum, Cerastium biebersteinii Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Sølvfarga, filtaktige blader og hvite nellikblomster Foto: Jan Ingar Båtvik

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av filtarve/sølvarve

Gravbergknapp

Latinsk navn: Phedimus spurius Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: 5–15 centimeter høy, flate, omvendt eggformede blad og rosa blomster. Foto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av gravbergknapp

Kanadagullris

Latinsk navn: Solidago canadensis Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Den blir 50–150 centimeter høy og har sagtannede, smale blad og mange små, gule kurver på oversiden av grenene.  Foto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av kanadagullris

Kjempebjørnekjeks

Latinsk navn: Haracleum mantegazzianum Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Kjempebjørnekjeks er en 2-3 meter høy skjermplante, med meterlange blader, og med en utpreget sterk duft av anis. Foto: Honorata Gajda

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av kjempebjørnekjeks

Kjempespringfrø

Latinsk navn: Impatiens glandulifera Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: vanligvis rundt 1,5 m høy. Planten har saftige stengler, er storvokst med skarpt rosa blomster. Foto: Kristina Bjureke

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av kjempespringfrø

Lupin (hage-, jær- og sand-)

Latinsk navn: Lupinus (slekt) Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: 50-120 cm høy, med blå, hvit, rødfiolett eller flerfarget blomsterstand. mangekoplede blad, og belgen er tjukk og litt innsnørt mellom frøene. Foto: Honorata Gajda

Les mer hos Artsdatabanken om hagelupin, jærlupin, sandlupin
Les mer om bekjempelse av lupin

Prydstorklokke

Latinsk navn: Campanula latifolia macrantha Risiko: Lav (LO), forbudt Kjennetegn: 40 og 120 cm høy, og utvikler 3 til 6 cm lange hvite eller blå blomster formet som en bjelle. Foto: Andy Sortland

Les mer hos Hageselskapet
Les mer om bekjempelse av prydstorklokke

Rynkerose

Latinsk navn: Rosa Rugosa Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Mørkegrønne blader med rynkete overflate, store flattrykte nyper Foto: Honorata Gajda

Les mer hos Artsdatabanken
Les mer om bekjempelse av rynkerose

Sibirbergknapp

Latinsk navn: Phedimus hybridus Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: sukkulent med gule blomster og rød
blomsterstilk.  Foto: Øystein Folden

Les mer hos Artsdatabanken
Les mer om bekjempelse av sibirbergknapp

Slirekne (kjempe-, park- og hybrid-)

Latinsk navn: Reynoutria (slekt) Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Storvokst staude med utoverhengende topp og greiner. Stengelen er grønn med rødbrune flekker og er hul mellom nodiene. Blomsterstandene er greina, opprette i starten av blomstringen og etterhvert mer hengende, med hvite blomster. Foto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken om kjempe-, park-, hybridslirekne
Les om bekjempelse av parkslirekne

Tromsøpalme

Latinsk navn: Heracleum persicum Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Svært store planter. Kan bli 2-4
meter høye. Blader og stengler er svært hårete. Blomster hvite i skjerm. Store, flikete blad. Foto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av tromsøpalme

Alaskakornell/amerikakornell

Latinsk navn: Swida sericea Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: grønne blader med kileformet grunn og tydelige nerver. Greinene er lyst grønne eller mørkerøde. Hvite små blomster i skjermkvast.  Hvite eller lyst blå frukter. Foto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av alaskakornell

Alpegullregn

Latinsk navn: Laburnum alpinum Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Busk eller et lite tre. Stammen hos alpegullregn forgreiner seg ofte tidlig, og stammen blir kort med tett krone. Trekoplete blad og gule, velluktende blomster i hengende klaser  Foto: Anders Often

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av alpegullregn

Balsampoppel

Latinsk navn: Populus balsamifera Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: opptil 40 m høyt med en stammediameter på 2 m. Barken er grå med rødlige furer. Greinene er runde i tverrsnitt. Unge greiner er rødbrune, men blir gråbrune det tredje året. Knoppene er rødlige, snaue og klebrige med en sterk balsamduft. Bladstilken er rund eller litt flattrykt og 1,5–5 cm lang. Bladene er som regel eggformede og oftest 5–9 cm lange og 3–5,5 cm brede, men kan bli opptil 15 cm lange og 9 cm brede. Oversiden er mørkegrønn, og undersiden er hvitaktig, ofte med rødoransje flekker.  Foto: Øystein Folden

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av balsampoppel

Berlinerpoppel

Latinsk navn: Populus x berolinensis Risiko: Lav (LO), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Kronen er smal med greiner som peker oppover,Unge greiner og bladskaft er hårete og gul-brune eller gul-grå, og årsskuddene kan være litt kantete mens bladskaftene er mer runde. Kvistene er gulgrå og trinne. Knoppene har tydelig duft.
Bladene er 7-12 cm lange og tannet rand. Bladgrunnen er avrundet og svakt kileformet eller spisst eggeformet.  Bladplaten er tynn og mørkt grønn oppå og blekt grønn på undersiden.
Foto:Jean Claude. Hentet fra Wikimedia

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av berlinerpoppel

Gullregn

Latinsk navn: Laburnum anagyroides Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: 2–7 m høy busk eller tre. Bladene er trekoblete. Unge skudd, blad, bladstilk og blomsterstilk er hårete. De gule blomstene er samlet i 10–20 cm lange, hengende klaser. Foto:  Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av gullregn

Grønnpil

Latinsk navn: Salix x fragilis Risiko: Høy (HI), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Barken er grå og furet, og med ungkvister som kan være noe hårete og brekker lett ved stammen. Greinene står skrått oppover. De mørkegrønne bladene er 7–15 cm og lyse- eller blågrønne under, bladstilk 1-2 cm. Ørebladene har lansettform. Foto: Willow. Hentet fra wikimedia

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av grønnpil

Høstberberis

Latinsk navn: Berberis thunbergii Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: en 70 -100 cm høy hekk. Bladene er  rød-grønne, avlangt runde eller omvendt eggformede, smalner ned i kileform mot kort bladstilk. Planten har skarpe, 4-8 mm cm lange pigger som stikker ut i hjørnet ved bladfestet.
Blomstene er gule eller gul-røde Foto: Anders Often

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av høstberberis

Skjørpil

Latinsk navn: Salix euxina Risiko: Lav (LO), forbudt fra 2021 Kjennetegn: opp til 25 m høyt tre. Bladene er 8-12 cm, glatte og lansettformete med bare litt avrundet grunn, og små tenner langs kanten. Bladene er blågrønne under; bladskaftene er 1-3 cm lange. Barken er grå og furete; årskvister er grønne eller grønnbrune og blanke og brekker lett. Øreblader er enten fraværende, eller skjevt hjerteformede med tidlig avbløming.  Foto: Dimìtar Nàydenov, hentet fra Wikimedia

Les mer hos Artsdatabanken
Les om bekjempelse av skjørpil

Mispel (blomster-, diels- og sprike)

Latinsk navnCotoneaster spp. Risiko Kjennetegn: Løvfellende eller eviggrøvve busker med opprett eller krypende vekst. spredte hele og helrandete blader med hvite eller rosa blomster som sitter i runde kvaster på sidestilte skudd. Foto: Jan Ingar  Båtvik

Les mer hos Artsdatabanken (lenke til bulkemispel)
Les om bekjempelse av mispelarter

Alaskamjølke

Latinsk navn: Epilobium ciliatum glandulosum Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Tony Frates. hentet fra Flikr


Les mer hos Artsdatabanken

Alpeasal

Latinsk navn: Sorbus mougeotii Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Alpefuru

Latinsk navn: Pinus mugo Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Alperanke

Latinsk navn: Clematis alpina Risiko: Høy (HI) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Amerikahumleblom

Latinsk navn: Geum macrophyllum Risiko: Høy (HI) Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Ballastsiv

Latinsk navn: Juncus tenuis Risiko: Høy (HI) Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bergfuru

Latinsk navn: Pinus uncinata Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Bladfaks

Latinsk navn: Bromopsis inermis Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Blankmispel

Latinsk navn: Cotoneaster lucidus Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bleikspirea

Latinsk navn: Spiraea xrubella Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Kirsten Myhr


Les mer hos Artsdatabanken

Blåhegg

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Blåleddved

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Boersvineblom

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bulkemispel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Dagfiol

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Engryllik

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Engrødsvingel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Engrødtopp

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Fagerfredløs

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Flettepil

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Fôrvalurt

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Gravmyrt

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Grønnor

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Gulltorn

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Gyvel

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagelerkespore

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagepastinakk

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hageskrinneblom

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagesveve

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Hekkspirea

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Hjertebergblom

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Honningknoppurt

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Hvitdodre   

Latinsk navn: Berteroa incana Risiko:  KjennetegnFoto:  Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken

Hvitsteinkløver

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridbarlind

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridkulekarse

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridlerk

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Japanlerk

Latinsk navn: Larix kaempferi Risiko:  Kjennetegn: Foto: Plant Image Library, hentet fra Wikimedia

Les mer hos Artsdatabanken

Japanpestrot

Latinsk navn: Petasites japonicus giganteus  Risiko:  Kjennetegn: Foto:  Claes Lööw, hentet fra Wikimedia

Les mer hos Artsdatabanken

Kjempegullkurv

Latinsk navn: Doronicum macrophyllum Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Kjempesøtgras

Latinsk navn: Glyceria maxima Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Klasespirea

Latinsk navn: Spiraea ×billardii Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Klatrevillvin

Latinsk navn: Parthenocissus quinquefolia Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Klistersvineblom

Latinsk navn: Senecio viscosus Risiko:  KjennetegnFoto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken

Krypfredløs

Latinsk navn: Lysimachia nummularia Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Krypmispel

Latinsk navn: Cotoneaster horizontalis Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Kuletistel

Latinsk navn: Echinops sphaerocephalus Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Kurvpil

Latinsk navn: Salix viminalis Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Legepestrot

Latinsk navn: Petasites hybridus Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Legesteinkløver

Latinsk navn: Melilotus officinalis Risiko:  KjennetegnFoto:  Anders Often

Les mer hos Artsdatabanken

Lundalm

Latinsk navn: Ulmus minor Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Lundnøkleblom

Latinsk navn: Primula elatior elatior Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Lutzgran

Latinsk navn: Picea ×lutzii Risiko:  KjennetegnFoto: Honorata Gajda

Les mer hos Artsdatabanken

Mellomeuropeisk doggpil

Latinsk navn: Salix daphnoides daphnoides Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Mellomvalurt

Latinsk navn: Symphytum ×uplandicum Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Mongolspringfrø

Latinsk navn: Impatiens parviflora Risiko:  KjennetegnFoto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken

Moskusjordbær

Latinsk navn: Fragaria moschata Risiko:  KjennetegnFoto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken

Moskuskattost

Latinsk navn: Malva moschata Risiko:  KjennetegnFoto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken

Parkgulltvetann

Latinsk navn: Lamiastrum galeobdolon galeobdolon Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Parkhagtorn

Latinsk navn: Crataegus laevigata  Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Pepperrot

Latinsk navn: Armoracia rusticana Risiko:  KjennetegnFoto: Kristin Vigander

Les mer hos Artsdatabanken

Platanlønn

Latinsk navn: Acer pseudoplatanus Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Praktmarikåpe

Latinsk navn: Alchemilla mollis Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Prakttoppklokke

Latinsk navn: Campanula glomerata ‘Superba’ Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Prydstrandvindel

Latinsk navn: Calystegia sepium spectabilis Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Purpurspirea

Latinsk navn: Spiraea ×rosalba Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Purpursurbær

Latinsk navn: Aronia ×prunifolia Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Rognspirea

Latinsk navn: Sorbaria sorbifolia Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Romhegg

Latinsk navn: Sorbaria sorbifolia Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Rosenvindel

Latinsk navn: Calystegia pulchra Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Russeblåstjerne

Latinsk navn: Othocallis siberica Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Russekål

Latinsk navn: Bunias orientalis Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:  Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Russesvalerot

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Rødhyll

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirertebusk

Latinsk navn: Caragana arborescens Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Sibirkornell

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirlønn

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirportulakk

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Sitkagran

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Sjøgull

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Skjermleddved

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Skogskjegg

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Skunkkala

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Smal vasspest

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Snøbær

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Spadebergblom

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Spansk kjørvel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Storlind

Latinsk navn: Tilia platyphyllos Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Storspirea

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Strandkarse

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Stripetorskemunn

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sypressvortemelk

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Sølvtvetann

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Taggsalat

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Tatarleddved

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Ugrasknavel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Ugrasmjølke

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ullborre

Latinsk navn: Arctium tomentosum Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Valurt

Latinsk navn: Symphytum officinale Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Vasspest

Latinsk navn: Elodea canadensis  Risiko:  KjennetegnFoto: Jan Ingar Båtvik

Les mer hos Artsdatabanken

Veirødsvingel

Latinsk navn: Festuca rubra commutata Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Vestamerikansk hemlokk

Latinsk navn: Tsuga heterophylla Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Villvin

Latinsk navn: Parthenocissus inserta Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Vinterkarse

Latinsk navn: Barbarea vulgaris Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Vrifuru

Latinsk navn: Pinus contorta Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Weymouthfuru

Latinsk navn: Pinus strobus Risiko:  KjennetegnFoto:

Les mer hos Artsdatabanken

Alger på fremmedartslista

Gracilaria vermiculophylla, rødalge

Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Japansk drivtang, brunalge

Latinsk navn: Sargassum muticum Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Japansk sjølyng, rødalge

Latinsk navn: Pinus contorta Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Krokbær, rødalge

Latinsk navn: Bonnemaisonia hamifera Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Pollpryd, grønnalge

Latinsk navn: Codium fragile Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Ulva australis, grønnalge

Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Undaria pinnatifida, brunalge

Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Mose på fremmedartslista

Ribbesåtemose

Latinsk navn: Campylopus introflexus Risiko: Svært høy (SE)


Les mer hos Artsdatabanken