Planter, alger og moser på fremmedartslista

Norsk Botanisk Forening

Disse vekstene gjør stor skade på naturen

Blant artene på fremmedartslista er 129 karplanter, syv alger og én mose regnet for å utgjøre en høy eller svært høy risiko for stedegen norsk natur. 17 planter er allerede forbudte å selge eller plante ut (merket i rødt), og ytterligere 11 planter kommer på forbudslista i 2021 (merket i lilla). Under finner du en oversikt over høyrisiko artene, med bilder og lenke til risikovurderingen til Artsdatabanken.

Kilder: Artsdatabanken, snl.no, kristvi.com

Planter på fremmedartslista:

Filtarve/sølvarve

Latinsk navn: Cerastium tomentosum, Cerastium biebersteinii Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Sølvfarga, filtaktige blader og hvite nellikblomster Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Gravbergknapp

Latinsk navn: Phedimus spurius Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Kanadagullris

Latinsk navn: Solidago canadensis Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Kjempebjørnekjeks

Latinsk navn: Haracleum mantegazzianum Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn:

Foto: Honorata Gajda
Les mer hos Artsdatabanken

Kjempespringfrø

Latinsk navn: Reynoutria sachalinensis Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Foto: Kristina Bjureke


Les mer hos Artsdatabanken

Lupin (hage-, jær- og sand-)

Latinsk navn: Lupinus (slekt) Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken om hagelupin, jærlupin, sandlupin

Prydstorklokke

Latinsk navn: Campanula latifolia macrantha Risiko: Lav (LO), forbudt Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Hageselskapet

Rynkerose

Latinsk navn: Rosa Rugosa Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Mørkegrønne blader med rynkete overflate, store flattrykte nyper

Foto: Honorata Gajda
Les mer hos Artsdatabanken

Sibirbergknapp

Latinsk navn: Phedimus hybridus Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn:  Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Slirekne (kjempe-, park- og hybrid-)

Latinsk navn: Reynoutria (slekt) Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken om kjempe-, park-, hybridslirekne

Tromsøpalme

Latinsk navn: Heracleum persicum Risiko: Svært høy (SE), forbudt Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Alaskakornell/amerikakornell

Latinsk navn: Swida sericea Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Alpegullregn

Latinsk navn: Laburnum alpinum Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Egenskaper: Kan, ved hjelp av strøfall og nitrogenfikserende knoller endre jordsmonnets kjemi og struktur, samt artssammensetningen rundt. Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Balsampoppel

Latinsk navn: Populus balsamifera Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 KjennetegnFoto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Berlinerpoppel

Latinsk navn: Populus x berolinensis Risiko: Lav (LO), forbudt fra 2021 Kjennetegn:  Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Filtgullregn

Latinsk navn: Laburnum anagyroides Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Grønnpil

Latinsk navn: Salix x fragilis Risiko: Høy (HI), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Høstberberis

Latinsk navn: Berberis thunbergii Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Skjørpil

Latinsk navn: Salix euxina Risiko: Lav (LO), forbudt fra 2021 Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Mispel (blomster-, diels- og sprike)

Latinsk navnCotoneaster spp. Risiko Kjennetegn: Foto: Jan Ingar  Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken (lenke til bulkemispel)

Alaskamjølke

Latinsk navn: Epilobium ciliatum glandulosum Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Alpeasal

Latinsk navn: Sorbus mougeotii Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Alpefuru

Latinsk navn: Pinus mugo Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Alperanke

Latinsk navn: Clematis alpina Risiko: Høy (HI) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Amerikahumleblom

Latinsk navn: Geum macrophyllum Risiko: Høy (HI) Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Ballastsiv

Latinsk navn: Juncus tenuis Risiko: Høy (HI) Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bergfuru

Latinsk navn: Pinus uncinata Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Bladfaks

Latinsk navn: Bromopsis inermis Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Blankmispel

Latinsk navn: Cotoneaster lucidus Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bleikspirea

Latinsk navn: Spiraea xrubella Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Blåhegg

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Blåleddved

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Boersvineblom

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bulkemispel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Dagfiol

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Engryllik

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Engrødsvingel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Engrødtopp

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Fagerfredløs

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Flettepil

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Fôrvalurt

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Gravmyrt

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Grønnor

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Gulltorn

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Gyvel

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagelerkespore

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagepastinakk

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hageskrinneblom

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagesveve

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Hekkspirea

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Hjertebergblom

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Honningknoppurt

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Hvitsteinkløver

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridbarlind

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridkulekarse

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridlerk

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Russekål

Latinsk navn: Bunias orientalis Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:  Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Russesvalerot

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Rødhyll

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirkornell

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirlønn

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirportulakk

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Sitkagran

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Sjøgull

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Skjermleddved

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Skogskjegg

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Skunkkala

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Smal vasspest

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Snøbær

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Spadebergblom

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Spansk kjørvel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Storspirea

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Strandkarse

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Stripetorskemunn

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sypressvortemelk

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sølvtvetann

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Taggsalat

Latinsk navn: Risiko:  Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Tatarleddved

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ugrasknavel

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ugrasmjølke

Latinsk navn: Risiko: Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Vrifuru

Latinsk navn: Pinus contorta Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Alger på fremmedartslista

Gracilaria vermiculophylla, rødalge

Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Japansk sjølyng, rødalge

Latinsk navn: Pinus contorta Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ulva australis, grønnalge

Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Krokbær, rødalge

Latinsk navn: Bonnemaisonia hamifera Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Japansk drivtang, brunalge

Latinsk navn: Sargassum muticum Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Undaria pinnatifida, brunalge

Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Pollpryd, grønnalge

Latinsk navn: Codium fragile Risiko: Svært høy (SE) Kjennetegn: Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Mose på fremmedartslista

Ribbesåtemose

Latinsk navn: Campylopus introflexus Risiko: Svært høy (SE)


Les mer hos Artsdatabanken