Fremmede arter

Norsk Botanisk Forening

Hver dag er tusenvis av fremmede arter på vei til Norge- takket være mennesker. Noen av dem vil etablere seg og bli del av en dyster statistikk.

Fremmede arter er arter som er etablerte utenfor der de fra naturens side skulle vært, det vil si utenfor det området arten kan spre seg til uten hjelp av mennesker. 1532 slike arter er registrert i Norge, og disse ble vurdert da det i 2018 ble laget en ny oversikt over fremmede arter i Norge, den såkalte «Fremmedartslista».

Av de vurderte artene, er litt over tusen av dem karplanter, alger og moser. Disse artene er videre plassert i en av fem risiko-kategorier, avhengig av hvor effektivt de sprer seg og hvor stor skade de gjør der de vokser. I de to versting-kategoriene «Svært høy risiko» og «Høy risiko» finner vi én mose, syv alger og hele 129 karplanter. I denne siste kategorien finner vi blant annet sitkagran og lupin, som du ser på bildene under her.

Dette er altså vekster som beviselig gjør skade på den opprinnelige naturen i Norge.

Norsk Botanisk Forening jobber med fremmede vekster på flere måter: 

Kartlegging

Våre dyktige medlemmer registrerer omkring  200 000 plantefunn i året på artsobservasjon.no. Det er slike kartlegginger som ligger til grunn for Fremmedartslista, så dette er et enormt viktig arbeid. Kartlegging bidrar også til at de som jobber med å fjerne fremmede arter vet hvor de skal sette inn støtet.

Fjerning

Hvert år gjør lokallagene i NBF en stor innsats for å bekjempe fremmede arter bestemte steder, gjerne der det finnes sjeldne, hardt pressede rødlistearter. Vi arrangerer også dugnader over hele landet for å fjerne fremmede treslag. 

Les mer om pøbelgrandugnder her

Informasjon

Fremmede arter er et svært viktig og aktuelt tema, og vi informerer om problematikken både på turer, kurs, stands, i foredrag, seminarer og sosiale medier. 


I 2019 arrangerte vi et seminar i Trondheim om fremmede arter. Du finner video av seminaret og pdf-er av alle foredragene i lenken under: 

Fremmedartsseminar

Validering

For å vite sikkert hvilke fremmede arter som finnes hvor må alt som registreres på artsobservasjoner sjekkes og godkjennes. Flere av våre dyktige medlemmer bidrar med slik validering på frivillig basis, og vi jobber nå med å utvide og intensivere dette arbeidet gjennom kursing. 

Er du interessert i å bli med på kartleggingsturer, dugnader, kurs eller bidra i valideringsarbeidet? Følg med på nyhetsbrev, Facebook og kalenderen vår