Fotokonkurranse 2024

Norsk Botanisk Forening

Vi lyser ut fotokonkurranse for norske blomsterenger!

Frist for innsending av bilder er 1. oktober.

Vi kårer tre vinnere for: beste bilde, beste makrofotografi og flest innsendte artsbilder. De heldige vinnerne får gavekort på Natur og Fritid (500 kr), handlenett og blomsterengplakat i posten.

Hva er en norsk blomstereng?

En blomstereng er som en tradisjonell ugjødslet slåttemark, som er avhengig av næringsfattig jord.
Vi tar bare imot bilder av norsk villblomster som man kan forvente å finne i en blomstereng. Ellers er vi runde i kantene, så lenge villblomstene er tilpasset et jordsmonn med ikke alt for mye næring og kan tåle en slått med ljå på høsten.

Eksempler på blomsterengarter er  engnellik, engsmelle, blåklokke, gullris, engknoppurt, rødknapp, blåknapp, prikkperiukum og marianøkleblom. Andre blomsterengarter som tåler tørke er engfiol, markjordbær, rundbelg, entjæreblom og gjeldkarve, og som tåler litt mer næring er rødkløver, ryllik, hvitkløver, rød jonsokkblom, enghumleblom, karve, fuglevikke, skogstorkenebb, prestekrage og firkantperikum.

Gressarter er også vanlig i norske villblomsterenger, for eksempel gulaks, engkvein, rødsvingel og sauesvingel. Ellers tar vi i fotokonkuransen også imot bilder av arter som spirer og som er i frøsetting.

Tar du landskapsbilder med fokus på en blomstereng? De tar vi selvfølgelig også gjerne.

De tre vinnerbildene vil bli postet på våre nettsider, sosiale medier og våre informasjonskanaler. Vi pleier å bruke innsendte bilder i vårt arbeid for norske planter i Norge, alltid med fotografens navn under bildene. Hvis du ikke vil vi skal bruke bildene du sender inn videre, er det bare å skrive det når du sender inn bildene.

Kanskje du tar noen bilder i løpet av 2024 som passer.

Send årets bilder på mail med tittel «Fotokonkurranse» til post@botaniskforening.no før 1. oktober 2024. Hvert bilde må være over 2 MB og skal ha artsnavn, sted og fotograf i tittelen. For å beholde bildekvalitet kan du sende oss bildene via fildelingssider som wetransfer.no eller en onedrive/dropbox mappe. 

Filnavn eksempel: Marianøkleblom_Viken_Honorata Gajda

Filnavn eksempel: Rødjonsokkblom_Viken_Honorata Gajda

Filnavn eksempel: Engtjæreblom_Viken_Honorata Gajda