Botanikkompendium

Norsk Botanisk Forening

Plantesystematikk

Plantesystematikk er læren om mangfoldet av planter, hvordan mangfoldet kan klassifiseres i grupper og plantenes utviklingshistorie (evolusjon). Systematikken gir den basiskunnskapen som er nødvendig for å studere biologisk mangfold, ved at systematikerne kartlegger hva som finnes av arter, deres morfologiske og genetiske variasjon samt deres utbredelse. 

Høyoppløsning Skjermoppløsning Tusen takk til forfatter Brita Stedje, professor i systematisk botanikk ved Naturhistorisk Museum, som har skrevet kompendiet. Kompendiet kan lastes ned enten med lav eller høy oppløsning.

Kursserie i plantesystematikk

Vi inviterer til digital foredragsserie om plantesystematikk, basert på botanikkkompendiet. På seks torsdager i løpet av våren kan du høre Brita Stedje, professor i systematisk botanikk ved Naturhistorisk Museum, fortelle om plantenes mangfold, deres evolusjon og navn. Foredragsserien er gratis og åpen for alle som ønsker å være med uavhengig av forkunnskaper. Alle foredragene vil bli tat opp og lagt ut på denne nettsiden.

Les mer

Vil du være med på morroa?

Bli medlem i Norsk Botanisk Forening i dag

Bli medlem