Botanikk-kurs for nybegynnere

Norsk Botanisk Forening

Bli kjent med det vakre mangfoldet i plantenes verden

Planter omgir oss overalt, men blir likevel lett. med mange argumenter for det motsatte. De skaper livsgrunnlaget for et mangfold av andre organismer, bygger opp store økosystemer,
regulerer klima og gir oss helt grunnleggende økosystemtjenester som frisk luft, medisiner, mat, kaffe og sjokolade! I tillegg til dette tilpasser de seg og påvirker omgivelsene sine gjennom finurlige, barske og geniale strategier som er.

Denne siden er for deg som ønsker å bygge ut sin botanisk artskunnskap. Her finner du en gjennomgang av noen av de viktigste plantefamiliene og diverse plantequiz for å teste deg selv. 

Innhold
1. Plantefamilier
2. Naturtyper
3. Venner som poserer sammen – Forvekslingsarter
4. Plantequiz

Plantefamilier

Det å kunne skille plantefamiliene fra hverandre hjelper deg mye med å bestemme arten av en plante. Her finner en oversikt over de viktigste plantefamiliene i Norge, deres kjennetegn, noen eksempelarter og fun facts.

        Soleiefamilien
       Ranunculaceae

         Rosefamilien
             Rosaceae

          Lyngfamilien
             Ericaceae

   Erteblomstfamilien
              Fabaceae