Pøbelplantekonkurranse

Norsk Botanisk Forening

Pøbelplantekonkurranse

6.juli 2018 Tur 0
Vi trenger din hjelp til å samle inn kunnskap om hvordan fremmede arter sprer seg i naturen. I vår kom en splitter ny liste over uønskede arter i norsk natur, som har fått navnet fremmedartslista. For at denne lista og fremtidige versjoner av den skal være så oppdaterte som mulig, trenger vi kunnskap om hvordan disse fremmede artene sprer seg. Norsk Botanisk Forening inviterer derfor nok en gang til fremmedarts-konkurranse! 

Blir du årets pøbelgrankonge?

For å delta trenger du bare å registrere dine observasjoner av fremmede arter i artsobservasjoner innen 1. november 2018. Da er du med i trekningen av svært nyttige gavekort på Natur og Fritid!

De fem som har flest registreringer av fremmede arter i Artsobservasjoner fra januar til oktober 2018, får tilsendt hvert sitt gavekort på 1500 kr.

I tillegg kårer vi Årets Pøbelgrankonge, som får et gavekort på 2000 kr. Denne ærefulle tittelen går til den som har kartlagt flest forekomster av fremmede bartrær. Du kan lese mer om pøbeltrær her.

Behov for mer kunnskap om spredning
Vi har for lite kunnskap om spredning av mange fremmede planter, det gjelder spesielt de plantene som er plassert i kategori «Potensiell høy risiko». Dette er arter som ikke er på fremmedartslista, men som trolig har evne til å spre seg og utkonkurrere naturlige arter. Funn av slike arter er derfor spesielt interessant å registrere i artsobservasjoner.

Hva er viktig å få med seg i felt?

  • Navn på arten du finner
  • Sted (riktig stedfesting via koordinater eller kart)
  • Dato du fant arten
  • Spontan spredning (utenfor hager, parker og plantefelt) eller plantet ut.

Du kan lese mer om fremmede arter på Artsdatabankens sine nettsider.

Konkurransen arrangeres av Norsk Botanisk Forening og WWF-Norge.