Barnelek med planter

Norsk Botanisk Forening

Naturen som lekeplass

Ønsker du å være mer ute med barna men mangler ideer til hva dere kan finne på?

Her er noen forslag med naturen som lekeplass.

Lag en bondegård med kongledyr

Grankongler kan bli til fine dyr når man setter bein på dem!

For å lage en ku deler du en tynn grein i 4 deler og trer de innunder skjellene i grankonglen slik at den står. klarer du også å feste på et hode av en mindre kongle?

Furukongler kan bli til sauer og griser, og finner du små kongler kan de bli fine høner eller andre små dyr. Slik kan man lage en hel bondegård med hus og låve og gjerder laget av stein, pinner og bark.

Barkebåt

En barkebåt lages av barken fra et tre. Furubark er den beste p.g.a. tykkelsen, men andre typer bark kan også brukes.


Spikk eller form til barken slik at det ligner en båt, fest en pinne til mast (gjerne gjennom barken slik at den også fungerer som kjøl) og fest på et blad som segl.

Finn en bekk eller et vann og sjøsett båten.

Hva med et kappløp om hvilken båt som kommer først ned bekken? Her er det bare vind, strøm og litt flaks som avgjør!

Bind deg en blomsterkrans

Bind deg ein blomekrans,
kom så til leik og dans,
fela ho læt no så vakkert i lund.
 Sit ikkje stur og tung, syn at du og er ung,
veks fri som fagre lyng, dans no og syng. Tekst: Norsk folkevise

Å binde blomsterkranser har moret barn og voksne gjennom generasjoner. Her er det bare å la kreativiteten utfolde seg. Hvorfor ikke lage en vårkrans med bjørkekvist og selje? Eller lage en med røde, hvite og blå blomster i mai? 

Elsker, elsker ikke, elsker , elsker ikke

Så godt som alle kjenner til leken med å nappe av de hvite randkronene på prestekragen, en etter en for å svare på liverts vanskelige spørsmål. Og de alle fleste har vel brukt denne metoden for å få svare på om en gutt eller jente liker deg. 

Elsker, elsker ikke, elsker, elsker ikke…


Den enkleste spådommen går enkelt og greit ut på å veksle mellom ja og nei for hver rand-krone som nappes av, til den siste avgjør hva som blir svaret på spørsmålet .

Seljefløyte

Våren og seljefløytelaging var noe mange barn gledet seg til tidligere, men i dag med blokkfløyte på skolen og andre aktiviteter så begynner kunsten med å lage en god seljefløyte å bli en godt gjemt hemmelighet.

Så hvordan lager man ei seljefløyte?

For å kunne lage ei god seljefløyte må man ha et godt emne. Sevja må ha begynt å gå i treet en tar emnet fra. Barken må kunne løsne fra veden innafor. Emnet må være kvistfritt. Er det merker etter kvister, vil man få hull i barken, og man får ikke lyd.
Så til selve fløytelagingen som vi kan skissere i 12 trinn:
1. Emnet man starter med må være minst en nevebredde lengre enn lengden på den ferdige fløyta.
2. Skjær en ring rundt emnet der den ferdige lengden på fløyta skal være. Den overflødige delen av emnet skal tjene som et hjelpeskaft når man skal få av barken.
3. Skjær ei skråflate på øvre enden av fløytedelen. Dette skal bli munnstykket med blåsehullet. Denne skråflaten skal være på undersiden av den ferdige fløyta.
4. Ca. 5 cm nedenfor munnstykketskjærer man et hull i barken på det som skal være oversiden av fløyta. Dette hullet kalles lydhullet.
5. Så skal barken av. Da må man fukte fløyte-emnet. Dette kan gjøres ved å la det ligge i vann.
6. Barken trenger så hjelp for å løsne. Da tar man knivskaftet og slår forsiktig på barken. Dette kan ta sin tid
7. Man er nødt til å prøve seg frem om barken har løsnet. Det gjelder å være forsiktig, for blir barken skadet, er det bare å begynne forfra igjen med et nytt emne. Man tar tak i skaftet og vrir fløytebarken av.
8. Nå har man ikke lenger bruk for skaftet og smir det av. Fløyta har nå sin ferdige lengde.
9. Blåsehull (munnstykket) skjæres som en liten spalte.
10. Lydhullet lages større. Det lages en luftpassasje mellom munnstykket og lydhullet. Veden skjæres av slik at det blir et lavt flatt parti.
11. Barken settes på.
12. Fløyta må prøves og justeres. Det kan nok være at barken må av flere ganger fordi hull og passasje må forbedres – men øvelse gjør mester.

  For flere tips til leker kan du lese Ottar nr 3. 2007 – Barnelek og planter

Takk til Tromsø Univeritetsmuseum for at vi fikk gjengi noen av lekene.

Les heftet her Les mer om Ottar herLes boken Barkebåt og Kongleku hos Nasjonalbiblioteket her