Årets villblomst 2021

Norsk Botanisk Forening

Bergveronika er Årets villblomst 2021

«Bergveronika er med sine store, himmelblå blomster en av fjellets vakreste planter». Slik omtaler Knut Fægri denne planten i sitt verk Norges Planter. Og det er det mange som har vært enig med ham i. For i avstemningen om å kåre «Årets villblomst 2021», gikk bergveronika Veronica fruticans av med seieren med 17 % av stemmene.

Når du finner bergveronika i store mengder med sine åpne blå blomster rettet mot solen, finnes det vel knapt noe vakrere fjellets blomsterverden kan fremby. Det finnes ca. 300 veronikaarter i verden, og i Norge har vi omtrent 20 av dem. Bergveronika er den som har de største og blåeste blomstene. Den er lett å kjenne igjen fra de andre artene, med sine intenst blå kronblad i den centimeterstore blomsten, og inne i blomsten har den en tydelig purpurrød ring som omgir et hvitt sentrum.

Den sterke blå fargen fungerer tydeligvis som lokkemiddel for pollinatorer, mens ringen i midten er veiviser for insekter som allerede har funnet veien til blomsten. Blomstene står bare står en dag, så det er bra at den har sterke lokkemidler slik at den fort blir oppdaget av insektene. Dersom blomsten ikke åpner seg skikkelig i dårlig vær, kan den selvpollinere.

Bergveronika er en flerårig plante i maskeblomstfamilien. Den blir 5–10 cm høy, og jordstengelen og den nederste delen av stengelen er trehard. Bladene er blanke, elliptiske og tykke, nesten læraktige. Som hos alle veronikaarter er frukten en kapsel, men hos bergveronika er den ikke like hjerteformet som hos mange andre i slekten.

Bergveronika blomstrer rundt juni måned på berg og grus på kalkrik grunn til fjells. Den vokser i alle fjelltrakter i Norge der det er god nok berggrunn. I Jotunheimen finnes den opp til 1800 m. Den trives på solsiden, ofte i bergsprekker og mellom stein eller på grus. Det finnes fargevarianter av bergveronika. Som hos de fleste blå og røde blomster finner en av og til albinoer. I svært sjeldne tilfeller kan man dessuten finne den med rosa blomster.

Navnet veronica eller veronika er et latinsk kvinnenavn. Det stammer fra det greske navnet Berenike som betyr «den seiersbringende». Men det finnes også andre teorier om hvor navnet kommer fra. Noen tror at veronica kan være en feilstaving av navnet ‘vettonica’ hos Caius (Gaius) Plinius Secundus, mest kjent som Plinius d.e (23-79), romersk forfatter og militær – vettonica var da navnet på en plante fra landet til vettonene i Spania. Eller det kan ha vært et navn som er satt for å hedre den hellige Veronica som tørket Jesu føtter. Fruticans betyr «som holder på å bli busk», og henviser til den nederste forvedete delen av planten.

I 2007 ble bergveronika valgt til kommuneblomst i Bardu kommune. Porsgrunn Porselen har produsert servise i serien «fjellflora», dekorert av Dagny Tande Lid.

Tekst: Kristin Vigander
Foto: over – Kristin Vigander; under (fra venstre) – Arild Krovoll, Rolv Hjelmstad, Norman Hagen

Tidligere år

2020: Skogstorkenebb

Selv om skogstorkenebb er et vanlig skue, er den en litt konservativ plante, og venter i opptil ti år før den utvikler blomster.


Les mer

2019: Ballblom

Ballblom er en plante vi forbinder med midtsommerens blomsterenger og kulturlandskap. Og den dufter så godt!


Les mer