Årets villblomst 2018: Blåklokke

Norsk Botanisk Forening

Blåklokke

Blåklokke er en av våre kjæreste villblomster. Den er nøysom og finnes i hele landet på bakker og berg, tørrenger, beitemark, og ikke minst på veikanter. Den går også høyt til fjells, over 2000 meter.

De flikede kronbladene til blåklokka er en tilpasning til pollinering av humler. Når humlene besøker blomstene rister de løs blåklokke- pollenet slik at det drysser over dem og senere faller av på en helt annen blomst. Blåklokke ble tidligere flittig brukt i barnelek, der det var om å gjøre å vrenge blomsten uten å ødelegge den. Den har også vært viktig i jordbruket, da den første blåklokka gjerne ble tolket som et tegn på at slåtten kunne begynne. Les om flere «Årets villblomst»