Aktivitetsmidler

Norsk Botanisk Forening

Norsk Botanisk Forening deler hvert år ut aktivitetsmidler til våre grunnorganisasjoner for å legge til rette for aktivitet i hele landet.

Aktiviteter innenfor følgende tema kan støttes:

  • Ung Botaniker: Alle aktiviteter rettet mot unge og studenter (f.eks grunnkurs i botanikk, plantefamilie kurs, lavkurs, graskurs, kartleggingskurs osv). Gjennom Ung Botaniker prosjektet vil alle kurs/eller turer rettet mot studenter/unge eller der ca 50% av deltagerne er unge (personer under 30 år), kunne få støtte.
  • Kartleggingskurs (alt fra kveldskurs i artsobservasjoner til heldagskurs med kartlegging i felt, bruk av GPS, artsobservasjoner osv)
  • Artskurs: f.eks. grunnkurs i botanikk, plantefamilie kurs, lavkurs, graskurs, kartleggingskurs osv
  • Validering – kvalitetssikring av funn i artsobservasjoner
  • Floravokteri: overvåking av truede arter (støtte til temakvelder, kurs, turer og reisestøtte)
  • Villblomstenes dag, 16. juni 2024 – alle turer den dagen vil få støtte dersom de ligger i nettsidekalenderen
  • Kartlegging av fremmede arter (støtte til kartleggingsturer, temakvelder og turer)
  • Den store granryddedagen (nasjonal dugnad mot fremmede bartrær den 28. – 29. september 2024)
  • Dugnader med fokus på å fjerne fremmede arter, her kan det søkes om midler til mat, utstyr, reise og støtte til organisering
  • Turer for personer med internasjonal bakgrunn (f.eks enkle blomsterturer i nærnaturen f.eks om spiselige planter, norske trær, blåbærtur, giftige planter osv.)

Send mail til marlene@botaniskforening.no, med beskrivelse av hva dere ønsker å gjøre innen 15. april 2024. Forutsetning for å få midler er enkel rapport innen 1. november + bilder fra arrangement. Rapportmalen for aktivitetsmidler finner dere her.