Stem på årets villblomst 2021

Norsk Botanisk Forening

Du kan bestemme hvilken villblomst som skal bli kåret til årets villblomst 2021.

Stem på årets villblomst her

Krever en facebook-bruker
Har du ikke en facebookbruker send mail med din favorittkandidat til: aaretsvillblomst@botaniskforening.no

Årets villblomstkandidater 2021:

HANEKAM:
Hanekam er lett gjenkjennelig på sine rosa kronblad som er dypt firefliket. Planten blomstrer i juni-juli, og vi kan gjerne finne den i veikanter, på fuktige enger og strandenger. Hanekam trives best ved slått, men også med beite og ingen gjødsling.

Hanekam foto Kristin Vigander

TRANEBÆR:
Tranebær er krypende planter som brer seg ut
på torvmosetuer i myr. Blomstene er rosa eller røde, og sitter på tynne skaft. De tykke, vintergrønne bladene sitter spredt på
stengelen. Tranebær får bær som kan minne om tyttebær.

Tranebær foto Kristin Vigander

ENGKALL:
Vi tar med både storengkall og småengkall, og regner det som en kandidat.
Det kan være vanskelig å se forskjell på disse to, men storengkall er påfallende blek i toppen, mens småengkall kan være litt brunaktig.  Småengkall har rett kronrør, nedbøyd underleppe og håret griffel som ikke stikker frem fra hjelmen, mens storengkall har salrygget kronrør, rett underleppe og glatt griffel som stikker ut.

Engkall foto Jan Wesenberg

MARIANØKLEBLOM:
Marianøkleblom blomstrer veldig tidlig om våren, og er forholdsvis vanlig nord til Trøndelag. Det knytter seg mange sagn til marianøkleblom, og den har mange lokale navn, de fleste sikter til plantens likhet med et nøkkelknippe. Blomstene er sterkt gule, og det sitter flere blomster på hver stengel.

Marianøkleblom foto Honorata Gajda

BERGFRUE:
Bergfrue er en imponerende sildreplante som ikke kan forveksles med andre planter. Blomstene er hvite, og sitter i en blomsterstand med vanligvis 50-200 blomster. Planten vokser i bratte, fuktige klippevegger på kalkrik berggrunn. Bergfrue regnes som Norges nasjonalblomst.

Bergfrue foto Kristin Vigander

OLAVSSTAKE:
Olavsstake er 5-15 cm høy, og en flerårig plante med vintergrønne blad. Planten har bare en blomst på hvert av sine overjordiske skudd, den hvite kronen har form som en 5-takket stjerne. Olavsstake er vanlig på Østlandet, og finnes mer spredt nordover til Finnmark.

Olavstake foto Kristin Vigander

LILJEKONVALL:
Liljekonvall er en vakker plante, med sine hvite
klokkeformete blomstene som dufter så godt. Den er
en vanlig vårplante nord til Nordland. Den får etter hvert gulrøde bær, og hele planten er giftig.

Liljekonvall foto Kristin Vigander

BERGVERONIKA:
Bergveronika er en flerårig urt med sterkt blå blomster som står i en halvskjerm. Den blomstrer rundt juni på berg og grus og på kalkrik grunn i fjellet. Bladene er tykke og blanke.

Bergveronika foto Kristin Vigander

ISSOLEIE:
Issoleie er en høyfjellsplante som blir 5-25 cm høy, med store blomster som i begynnelsen er hvite, men som etter hvert skifter farge til dyp rød. Bladene er tykke, blanke og oppflikete. Planten vokser på grus og snøleier fra Telemark til Finnmark, og er rødlistet som nær truet i Norge.

Issoleie foto Kristin Vigander