Ukens villblomst

Norsk Botanisk Forening

Her kommer informasjon om ukens villblomst

Hver mandag kan du lære om en ny villblomst i uka. Ukens villblomst er populære poster som er laget av vår egen Geir Arne Evje, som er leder for turkomiteen til Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening.

Følg med på våre facebooksider:  www.facebook.com/BotaniskForening/

Blåklokke

Norsk navn: blåklokke
Latinsk navn: Campanula rotundifolia
Familie: klokkefamilien – Campanulaceae

 learn more

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


 learn more

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


 learn more

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


 learn more

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


 learn more

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


 learn more