Styre og ansatte

Norsk Botanisk Forening

Ansatte

I Norsk Botanisk Forening har vi en knippe engasjerte ansatte, som jobber for å hjelpe alle frivillige i foreningen.

Honorata Gajda

daglig leder

honorata@botaniskforening..no
tlf. 97 63 97 83


Jan Wesenberg

redaktør Blyttia

blyttia@nhm.uio.no
tlf. 90 88 86 83


Inger Kristine Volden

organisasjonsrådgiver

inger@botaniskforening.no
tlf 97 56 71 05


Rebekka Ween

Prosjektleder Ung Botaniker og studentkontakt

rebekka@botaniskforening.no
tlf 40 61 58 06


Styret

Norsk Botanisk Forening består av et hovedstyret som velges på Landsmøtet annet hvert år.
Styret jobber med saker av felles interesse for hele foreningen.

Kristin Bjartnes

styreleder

styreleder@botaniskforening.no
tlf: 909 52 045


Asbjørn Erdal

nestleder

Representant for Rogaland Botaniske Forening
aerd@equinor.com


Kristin Vigander

mediakontakt

Representant for Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening
kristvi@gmail.com
tlf: 951 01 478


Roger Halvorsen

styremedlem

Representant for Telemark Botaniske Forening
roghalv@gmail.com


Svein Olav Drangeid

styremedlem

Representant for Moseklubben sveindrangeid@gmail.com


Torunn Bockelie Rosendal

styremedlem

Representant for Nordnorsk Botanisk Forening
torunnros@aim.com


Inger Gjærevoll

vara

Representant for Trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening
igjaerevoll@hotmail.no


Camilla Lorange Lindberg

vara

Representant for Østfold Botaniske Forening
camilla-lorange.lindberg@nmbu.no