OM NORSK BOTANISK FORENING

Norsk Botanisk Forening

NATURGLEDE

Vi er foreningen for alle som vil lære mer om ville planter i Norge. Trær, villblomster, alger, moser og lav.

Norsk Botanisk Forening (NBF) ble stiftet i 1935, og har siden den gang vært et viktig samlepunkt for dem som er interessert i ville planter Norge. Vi har aktiviteter over store deler av landet, og alle er velkomne til å bli med i foreningen, helt uavhengig av kunnskapsnivå og bakgrunn. 

I dag har vi over 2 000 medlemmer og arrangerer hvert år hundrevis av turer, ekskursjoner, kurs, foredrag, samlinger og dugnader. Disse aktivitetene kommer på plass takket være frivillig innsats fra engasjerte medlemmer i våre 13 grunnorganisasjoner (lokale foreninger). 

Vi har tre hovedmål med aktivitetene våre:

1. Stimulere til økt interesse for planter

2. Kartlegge og overvåke natur

3. Beskytte og restaurere truede naturtyper og arter

 

Samlet bidrar dette til å bevare Norges fantastiske og viktige naturmangfold for fremtiden. Oversikt over alle aktivitetene våre finner du her.

Sentralt utgir Norsk Botanisk Forening medlemsbladet Blyttia. Dette tradisjonsrike magasinet er et talerør for alle som har noe planterelatert på hjertet som de ønsker å dele med andre interesserte. Blyttia sendes til medlemmer fire ganger i året. Flere av grunnorganisasjonene har også sine egne tidsskrifter av ulikt omfang. 

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe på post@botaniskforening.no. 

Norsk Botanisk Forening på Facebok: www.facebook.com/BotaniskForening

Norsk Botanisk Forening på Instagram: @botaniskforening

 Kontakt oss:
adresse: Norsk Botanisk Forening, Naturhistorisk museum, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo
post@botaniskforening.no, telefon: 97 63 97 83
e-post til Blyttia: blyttia@nhm.uio.no, telefon: 90 88 86 83
Villblomstenes dag: villblomstenesdag@botaniskforening.no

org.nr. 879 582 342

Våre styringsdokumenter

Vi jobber etter styringsdokumenter vedtatt på landmøtet.

Gjeldende dokumenter kan leses her:

Arbeidsprogram 2021-2022

Arbeidsprogrammet vedtas for 2 år av gangen og legger føringer for hva foreningen skal prioritere i perioden.

Les arbedsprogrammet her

Etiske retningslinjer

Norsk Botanisk Forening skal være en trygg forening for alle, uansett kjønn, alder, etnisk bakgrunn,
seksuell legning, kjønnsidentitet, livssyn eller funksjonsevne.

Les etiske retningslinjer her

Vedtekter

Vedtektene er grunnleggende styringsverktøy for Norsk Botanisk Forening

Les vedtektene her