Landsmøte 2018

Norsk Botanisk Forening

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i styret i neste toårsperiode. Vi legger opp til bred diskusjon om hva Botanisk Forening skal jobbe med framover de neste to årene. Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og hvilke materiell og prosjekter vi bør søke midler om.

Tid og sted:
Fredag 10. august -søndag 12 august 2018. Start kl 18:00 fredag. Innsjekking kl. 16-18.
Sted: Storwartz leirskole, Storwartz, 7374 RØROS.

Landsmøtesaker

Forslag til Arbeidsplan 2018-2020.
Kontingentforslag2018
Toårsmelding NBF 2016-2017
Valgkomiteens innstilling NBFstyre 2018
Delegater Landsmøte2018

Innspill til arbeidsplan:
Agder Botaniske Forening – Innspill Landsmøte 2018
Sunnhordland Botaniske Forening – Innspill Landsmøte 2018
Østlandsavdelingen – Innspill til Arbeidsplan 2018

Program

Fredag 10.august
16.00 – 18.00 Innkvartering
18.00 Middag. Velkommen til landsmøtet ved styreleder Kristin Bjartnes
19.00 Nasjonale prosjekter ved Honorata Gajda
19. 30 – 20.30 Presentasjonsrunde av alle deltagere og gunnorganisasjonenes hjertesaker. Trøndelagsavdelingen, Moseklubben og Ung Botaniker Sogndal sier mer om seg selv.

Lørdag 11. august
07.30 – 08.30 Frokost
08.30 – 09.20 Toårsmelding 2016 – 2017 og regnskap 2016 – 2017
09.30– 10.00 Arbeidsplan 2019-2020. Presentasjon av forslag til arbeidsplan, ved Asbjørn Erdal
10.00 – 11.00 Workshop til arbeidsplanen. Hva skal våre felles satsingsområder for neste toårsperiode være?
11.10 – 11.40 Gruppene presenteres sine innspill til arbeidsplanen.
11.45 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.30 Workshop: Kontingentstruktur og vurdering av nytt medlemssystem. Innledning ved Kristin Bjartnes.
Drøfting av evt. forenkling av kontingentstruktur og eventuell sentralisering av fastsettelse av kontingent gjeldende fra 2020.

  • Krav til medlemssystemet fra grunnorganisasjonene
  • Kontingent og eventuelt vedtektsendringer
  • Landsmøtet setter ned en arbeidsgruppe som jobber videre med vurdering av kontingentstruktur.

14.00 Tur til Sølendet naturreservat
Prof. Asbjørn Moen tar oss med på tur til Sølendet naturreservat (opprettet i 1974) for å se på en av Norges største sammenhengende område med rikmyr. Asbjørn har arbeidet i dette området siden oppstarten. Her får vi se hvordan slått og beiting påvirker plantelivet og hvor raskt kulturlandskapet gror igjen hvis det ikke er i bruk. Slått og skjøtsel står Tom Johansen og Per Langøien i Røros kommune for. Per Langøien vil være tilstede.

18.30 Middag
19.30 – 20.30 Parallelle kurs:
Nye nettsider og kalender – nettsidekurs, ved Honorata Gajda
Sosiale media – lær deg alle de gode tipsene, ved Inger Kristine Volden
Kurs i kartlegging/valididering/ artsobservasjoner, ved  Kristin Bjartnes
Arbeid rettet mot barn, bli inspirert av Line Hørlyk, Østlandsavdelingen

Søndag 12. august
07.30 – 08.30 Frokost og smøring av nistemat
08.30 – 10.30 Vedtak av arbeidsplan og budsjett for 2018-2020
10.30 – 11.00 Valg av NBF-styret
11:00-11:15 Forslag til Botanikkdagene og hvor neste landsmøte 2020 skal legges
11.15 – 11.30 Fellesprosjekte og veien videre (Floravokteri, fremmede arter og Ung Botaniker)
11.30 Avslutning og avreise

12.00 – 14.00 Tur til Sakrisvollen ved Aursunden for å se på sibirstjernelokalitet. De som har lyst og mulighet blir med på turen.

Praktisk

Overnatting
Overnatting vil være på Storwartz leirskole i Røros. Skolen har både dobbelt og enkeltrom. I utgangspunktet bestiller vi dobbeltrom. Si i fra om det er noen dere gjerne vil dele rom med. Ta gjerne med sengetøy/sovepose/lakenpose og håndkle med deg, det går også ann å leie sengetøy på leirskolen. Ønsker du egen drikke/snacks, så må du ta med denne selv. Det er ikke kiosk eller alkoholservering, men vi kan nyte medbragt. Ta med vannflaske som du kan ha med på tur.

Transport
Tog: Toget til Røros går fra Oslo på fredag kl 10:34- 15:31. Si fra om du ønsker å bli hentet på togstasjonen.
Tilbakereise Røros-Oslo går kl 14:10-19:26. Storwartz leirskole ligger 12,5 km unna togstasjonen.
Bil: Det har vært omfattende veiarbeid på veistrekningen riksvei 31, Brekkveien til Storwarz. Denne veien blir antagelig åpnet mandag 6. august og må benyttes. Da stenges veien Glåmos –  Storwarz grunnet anleggsarbeider.

Reisegodtgjørelse 1000kr
Hver delegat vil kunne få dekket opptil kr 1000 kr i reiseutgifter. Reiseutgiftene utbetales etter utfylt reiseregning med kopi av alle billetter. Bil dekkes med halvparten av statens satser for kilometergodtgjørelse (2,05 kr/km) og man må kjøre flere sammen om mulig. Her kan du laste ned: Reiseregning NBF 2018

Informasjonsmateriell og Blyttia
Det vil bli mulig å få plakater og brosjyrer på Landsmøtet som kan deles ut gratis på lokal arrangement. Ta derfor med ekstra plass i kofferten eller bagasjerommet om dere vil ha med materiell hjem. De grunnorganisasjonene som har utgitt bøker inviteres til å ta med seg disse for å selge på Landsmøtet.
Materiell som vil bli delt ut på Landsmøtet er:

  • plakater over vegkantflora
  • brosjyre ”100 planter jeg har sett”
  • Blyttia
  • Pøbelgranbrosjyre
  • Blomstermeny brosjyre

 

Kontakt
Har du spørsmål om landsmøtet ta kontakt med styreleder Kristin Bjartnes styreleder@botaniskforening.no.