Villbomstenes Dag ved Folstadøyen, Støren

Villbomstenes Dag ved Folstadøyen, Støren

30.mai 2018 Ukategorisert 0

Området inkluderer et flott og rikt område med både rik flommarksskog, sump, sørberg, og elveør med mange arter spredt fra konvaller til fjellarter. Man kan blant annet finne hele 6 ulike fiolarter her, inkludert den sjeldne dalfiolen!

Turleder er Leif Galten, tlf. 90863712