Arrangement

Villblomstenes dag – Bærum

Blomstervandring til Lilløyplassen Vi vandrer i den vakre enga rundt Lilløplassen naturhus. Her vokser både vanlige engplanter og mer sjeldne og rødlista planter knyttet til kalkgrunn og tørrbakke-eng. Vi får også lære litt om fremmedarter som er en trussel mot bestanden av de ville plantene her.   Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de…
Read more


22.mai 2019 0

Villblomstenes dag – Mikkelrud

Blomstervandring til Mikkelrud Finneplassen Mikkelrud, som ligger i Nordre Mangen, har en vakker slåtteng med Østlandets største forekomst av solblom. Her er også mange sjeldne blomster som er knyttet til kulturlandskap. En perle dypt inni granskogen!   Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere og dyktige…
Read more


22.mai 2019 0

Villblomstenes dag – Asker

Blomstervandring til Naturvernsforbundets slåtteeng. Naturvernforbundet i Asker har en slåtteng hvor vi har hatt slått i de siste 10-15 årene. Vi skal besøke denne enga og si noe om skjøtselsarbeidet og se på alle blomstene som vokser her.   Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar faglærte botanikere…
Read more


22.mai 2019 0

Villblomstenes dag – Livet langs Oslos Amazonas

Denne dagen er det to spennende vandringer som starter på Besøkssenter våtmark Oslo. 11.30: Elvekantvandring. Opplev det myldrende livet langs vannkanten og oppdag Oslos egen Amazonas! Vandringen ledes av Anne Sofie Morsund og Åsa Renman fra miljøorganisasjonen Sabima. 13.30: Vilt, vakkert og fargerikt! Bli med på blomstervandring i anledning Villblomstens dag og lær mer om…
Read more


21.mai 2019 0

Sitkagrandugnad på Stokkøya

Her kan du melde deg på sitkagrandugnad på Stokkøya. Hvor: Stokkøya Sjøsenter i Åfjord, Sør-Trøndelag Når: 21-23 september 2018 Påmelding (første-mann-til-mølla): Har du spørsmål? Ta kontakt med Inger Kristine Volden: inger@botaniskforening.no, tlf: 975 67 105  


3.september 2018 0

Mosetur i Østmarka

Vi drar inn til et område ved Skålsjøen i Østmarka med interessante moser. Turledere: Marte Olsen, 900 87 791 og Dag Hovind, 450 39 237 Terreng: kupert og noe uryddig skogsterreng og stedvis sumpskog der vanntette turstøvler eller gummistøvler er nødvendig. Mat og drikke: Ta med mat og drikke til en lang tur Annet: ta…
Read more


27.august 2018 0

Test Østfold

Testur slett Østfcold   Oppmøtested Kontaktperson


11.august 2018 0

Botanikk for nybegynnere – Lian

Nok en gang arrangerer vi plantevandring for de som ønsker å lære mer om de aller vanligste plantene i naturen. Bli med botaniker Ingerid Angell-Petersen på en uformell og avslappet tur i Lianområdet, Trondheim. Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Vi holder på ca 1 1/2 time, og ta gjerne med ettermiddagskaffen! Ingerid vil ha…
Read more


11.august 2018 0

Kjempesoleietur ved Langvannet i Lørenskog

Langvannet med innløpet fra Ellingsrudelva har en av Norges største lokaliteter av den rødlistede kjempesoleien Ranunculus lingua som blomstrer sent på sommeren. Den er kommuneblomst i Lørenskog og vi har sett en økning i bestanden fra år til år. Her vokser også kjempepiggknopp. På turen ser vi også litt på generell kantvegetasjon og svartelistearter. Turledere: …
Read more


11.august 2018 0

pøbelgrandugnad på Løkeneshalvøya

Fin tur ute i naturen Vi møtes på Storswatz leirsole hsfjkhfkfhskz


11.august 2018 0