Arrangement

Sitkagrandugnad på Stokkøya

Her kan du melde deg på sitkagrandugnad på Stokkøya. Hvor: Stokkøya Sjøsenter i Åfjord, Sør-Trøndelag Når: 21-23 september 2018 Påmelding (første-mann-til-mølla): Har du spørsmål? Ta kontakt med Inger Kristine Volden: inger@botaniskforening.no, tlf: 975 67 105  


3.september 2018 0

Mosetur i Østmarka

Vi drar inn til et område ved Skålsjøen i Østmarka med interessante moser. Turledere: Marte Olsen, 900 87 791 og Dag Hovind, 450 39 237 Terreng: kupert og noe uryddig skogsterreng og stedvis sumpskog der vanntette turstøvler eller gummistøvler er nødvendig. Mat og drikke: Ta med mat og drikke til en lang tur Annet: ta…
Read more


27.august 2018 0

Test Østfold

Testur slett Østfcold   Oppmøtested Kontaktperson


11.august 2018 0

Botanikk for nybegynnere – Lian

Nok en gang arrangerer vi plantevandring for de som ønsker å lære mer om de aller vanligste plantene i naturen. Bli med botaniker Ingerid Angell-Petersen på en uformell og avslappet tur i Lianområdet, Trondheim. Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Vi holder på ca 1 1/2 time, og ta gjerne med ettermiddagskaffen! Ingerid vil ha…
Read more


11.august 2018 0

Kjempesoleietur ved Langvannet i Lørenskog

Langvannet med innløpet fra Ellingsrudelva har en av Norges største lokaliteter av den rødlistede kjempesoleien Ranunculus lingua som blomstrer sent på sommeren. Den er kommuneblomst i Lørenskog og vi har sett en økning i bestanden fra år til år. Her vokser også kjempepiggknopp. På turen ser vi også litt på generell kantvegetasjon og svartelistearter. Turledere: …
Read more


11.august 2018 0

pøbelgrandugnad på Løkeneshalvøya

Fin tur ute i naturen Vi møtes på Storswatz leirsole hsfjkhfkfhskz


11.august 2018 0

Slåttekurs i Nordmarka

Vi inviterer til slåttekurs i Nordmarka fredag-søndag 10.-12. august 2018. Det blir en unik mulighet til å lære om kulturhistorie og artsrikdommen i blomsterengene. Her vil du få mulighet til å lære å slå med ljå fra selveste slåtteekspert Mats Rosengren, og bli kjent med de mange engplantene som vokser i kulturlandskapet fra botaniker Kristina…
Read more


26.juni 2018 0

Villblomstenes dag i Tønsberg – Søndre Holmen

Vi markerer villblomstens dag og inviterer til blomstervandring for hele familien med ekspert og svært dyktige formidler Tore Gjelsås fra Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap. Turen starter cirka kl. 12.45. PROGRAM: Senteret holder åpent fra kl. 12 til 15 Nyhet: Våtmarkssandkasse! Natursti langs stien til fugletårnet Aktivitetskafe og hagespill Klatretre og kutitting Ringmerking (værforbehold) Fugleguiding…
Read more


14.juni 2018 0

Villblomstenes dag i Horten – Løvøya

Villblomstens dag 17. juni markeres i år på Løvøya Terje Rønning er vår fagmann på turen, Telefon: 478 80 707 Oppmøte kl. 10:00 på parkeringa v/Løvøy kapellet Varighet: 3 timer Arrangementet er åpent for alle. Ta gjerne med niste til kafferast. Arrangementet er et samarbeid medllom DNT Horten og Horten og Omegn Hagelag og Naturvernforeningen Horten


14.juni 2018 0

Villblomstenes dag i Stokke – Gjennestadvannet

Villblomsttur i Stokke, Vestfold! med gratis mat og plante quiz med premie! Bli med på villblomstenes dag den 17 juni! på en 3-4timer skog tur ved gjennestad vannet i stokke! Her skal gartnerlærling Bernhard Askedalen fortelle om gledesspredern prikkperikumen, stor majestiske osper, fagre bregner, flettemose, og spiselige vekster kommer vi også til og gå forbi!…
Read more


11.juni 2018 0