Arrangement

Lukedugnad mot gravbergknapp på Hovedøya

Vi forsøker på kort varsel en ny lukedugnad mot gravbergknapp på Hovedøya. Vi gjennomfører dugnaden hvis minst én melder seg på, i tillegg til dugnadsleder. Etter dugnaden spanderes et godt måltid inne i byen til eventuelle deltagere. Frammøte: Aker brygge, plattform F, rute B1 kl. 13.00 Retur fra Hovedøya kl. 15.49, til Aker brygge kl.…
Read more


20.september 2021 0

Kartlegging av lav, moser og sopp i Kjekstadmarka, Asker

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) og lokallaget i Asker (NiA) har brukt opplevelsesmessige argumenter til å avgrense og foreslå vern av to områder i de høyereliggende deler av Kjekstadmarka, se kart. Marka er mye brukt av befolkningen, både sommer og vinter. ØLA vil bidra med en botanisk kartlegging av områdene, karplanter om sommeren og kryptogamer…
Read more


15.september 2021 0

Kartlegging av lav, moser og sopp i Kjekstadmarka, Asker

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) og lokallaget i Asker (NiA) har brukt opplevelsesmessige argumenter til å avgrense og foreslå vern av to områder i de høyereliggende deler av Kjekstadmarka, se kart. Marka er mye brukt av befolkningen, både sommer og vinter. ØLA vil bidra med en botanisk kartlegging av områdene, karplanter om sommeren og kryptogamer…
Read more


15.september 2021 0

Granryddedugnad på Silda

Høsten er kommet og nesten alle trærne har flydd fra Silda, men trærne etterlot seg en del greiner. Det er derfor tid for litt høstonn, rettere sagt en granryddedugnad på verdas vakraste øy. Lørdag og søndag, den andre helgen i oktober blir det derfor organisert dugnad. Fokuset for dugnaden blir rydding av hogstavfall. Et av…
Read more


14.september 2021 0

Landsmøte 22. – 24. oktober

Vi inviterer alle grunnorganisasjoner til fysisk Landsmøte i Oslo den 22. – 24. oktober i år. Her kan du være med å bestemme mange viktige saker som hva du ønsker at foreningen skal satse på framover, om vi skal forenkle kontingenten og ha etiske retningslinjer. Praktisk informasjon, sakspapirer, delegatfordeling finner du her: https://botaniskforening.no/landsmote Viktige frister:…
Read more


13.september 2021 0

Planteeventyr på Isfjord Radio #2

Svalbard Botanisk Forening drar på kartleggingsture utenfor Longyearbyen i uke 36, og inviterer i den forbindelsen på plantetur i Isfjord Radio. Alle som har mulighet er hjertelig velkomne, transport til Isfjord Radio er eget ansvar. Isfjord er meget eksponert og har en seig flora! Turen er gratis og varer 1,5 time. Vi har bjørnevakt.


7.september 2021 0

Planteeventyr på Isfjord Radio

Svalbard Botanisk Forening drar på kartleggingsture utenfor Longyearbyen i uke 36, og inviterer i den forbindelsen på plantetur i Isfjord Radio.  Alle som har mulighet er hjertelig velkomne, transport til Isfjord Radio er eget ansvar. Isfjord er meget eksponert og har en seig flora! Turen er gratis, varer 1,5 time, og krever ingen påmelding. Vi…
Read more


7.september 2021 0

Plantetur i Barentsburg

Svalbard Botanisk Forening drar på kartleggingsture utenfor Longyearbyen i uke 36, og inviterer i den forbindelsen på plantetur i Barentsburg. Oppmøteplass ved Leninstatuen kl. 11.  Alle som har mulighet er hjertelig velkomne, transport til Barentsburg er eget ansvar. Barentsburg har et stort biologisk mangfold og er bl.a. eneste stedet med meitemark på Svalbard! Turen er…
Read more


7.september 2021 0

Arbeidsmøte i kartleggingsgruppa

Kartleggingsgruppa samles for å arbeide med innsamlet plantemateriale og drøfte aktuelle tema/plantegrupper/arter. Alle medlemmer i foreningen er velkommen! Program: Status og veien videre for kartleggingsgruppen. Glimt fra årets kartlegging. Arter og grupper til drøfting. Bl.a. mispler, kjempepiggknopp, tranebær, ny soppart for Norge Arbeid med bestemming av presset plantemateriale Husk å ta med planter du har…
Read more


3.september 2021 0

Julemøte i fjellets tegn!

Vårt julemøte har alltid vært noe ekstra! I år arrangerer vi det på Stord hotell, etterfulgt av en tre retters middag! Påmelding senest lørdag 4. desember til Alf Harry. Egenandel kr. 200 (sterkt subsidiert!). Professor Anders Lundberg holder foredrag om «Ei botanisk reise frå lågland til høgfjell omkring Filefjell og Jotunheimen». Etter foredraget blir det…
Read more


3.september 2021 0