Arrangement

Kanadagullrisdugnad på Lilløyplassen, Lilløya

Søndag 25.august blir det dugnad på Lilløyplassen. Tidsramme: 12.00 til 15.00. Også i år vil det bli luking av kanadagullris. I fjor fylte vi 28 sekker. Klarer vi å fylle flere i år? Signe Magnus koordinerer arbeidet. Det blir servering av vafler, saft og kaffe.  


20.august 2019 0

Rundtur i sørlige deler av Hedmark

FELLESTUR MED INNLANDET BOTANISKE FORENING Vi foretar en rundtur i sørlige områder i Hedmark, der vi kan regne med å se mange slags vannplanter, men vi skal også se hybridgrannjamne ved Elverum. Av vannplanter skal vi til Evja i Grue, Solør for å se på vasskryp og sjøpiggknopp. Vingersjøen, Kongsvinger for å se på evjeslirekne.…
Read more


12.august 2019 0

Dugnad mot kanadagullris ved Bjerkås i Asker

I Bjerkås naturreservat i Asker, nær grensen til Slemmestad i Røyken, skal vi fjerne mest mulig kanadagullris i og ved naturreservatet. Her vokser den sjeldne og rødlistede ertevikken Vicia pisiformis som vi gjerne vil bevare. Vi har med arbeidshansker og søppelsekker. Norsk Botanisk Forening spanderer mat etter dugnaden til de som deltar, på spisestedet Namnam…
Read more


12.august 2019 0

Slåttedugnad på Mikkelrud

Østlandsavdelingen inviterer til slåttedugnad! Vi slår gras og hesjer høy som i gamle dager, på skogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog. Påmelding: til kristina.bjureke@nhm.uio.no om du kommer, dette fordi grunneierne stiller med rømmegrøt og vi må gi beskjed om hvor mange vi blir. Om noen ikke har bil, eller om noen har bil med plass til en…
Read more


7.august 2019 0

Slåttekveld i Botanisk hage

Slå et slag for slåttemarker! De tilhører våre mest artsrike naturtyper, og vi har en her i Botanisk hage. Vi ser på hvilke blomster som vokser der, og på mangfoldet av insekter den huser. Deretter tar vi fram ljåene og slår enga, med instruksjoner for dem som ikke har gjort det før. Arrangementet er gratis…
Read more


7.august 2019 0

Vi besøker regnskogen på Digernes

Hvorfor dra til Amazonas når vi kan være på Stord? Vi besøker regnskogen på Digernes. Søndag 8. september. Merk datoen. Vi legger ut er informasjon ca. en uke før turen.


30.juli 2019 0

Søndag 8. september sopptur

Som tidligere år overlater vi til turleder å plukke ut et godt område for årets sopptur. Ta kontakt med turleder hvis du vil vite hvor turen går for om mulig å korte ned kjørerlengden. Granmatriske.


24.juli 2019 0

Søndag 11. august tur til Hjuksevelta.

Bli med Telemark Botaniske Forening på en tur i et spennende område. Uvanlige arter som sikori, taggsalat og ullurt kan vi nesten garantere + masse annet. For mer info om turen se TBFs turprogram på vår hjemmeside: http://www.miclis.no/tbf/ Sikori


17.juli 2019 0

Onsdag 7. august ballastplantetur i Brevik

Bli med Telemark Botaniske Forening gatelangs i Brevik og se hvilke ballastplanter og andre hageflyktninger som finns langs gjerder og i veikanter. Vi ender etterhvert opp ute på Øya, der vi tar en matrast og ser hvilke planter som dukker opp i områdene ved Banken. Stor stjernetistel


17.juli 2019 0

Søndag 28.juli tur i Vindsjådalen i Bondal

For mer info om turen se TBFs turprogram på vår hjemmeside: http://www.miclis.no/tbf/


16.juli 2019 0