Fotokonkurranse 2019

Norsk Botanisk Forening

Fotokonkurranse 2019

16.april 2019 Tur 0


Årets fotokonkurranse er av planter i Oslo!

Vi ser etter bilder av planter i Oslo. Vi kårer tre vinnere for: beste bilde, beste makrofotografi og flest innsendte artsbilder som får gavekort på Natur og Fritid. Vi kommer også til å ha en utstilling i Botanisk Hage i tilknytning til Oslo Miljøhovedstad 2019, og heldige fotografer i konkurransen kan også få bildene sine stilt ut her.

Hvorfor planter i Oslo?
Oslo er kåret Årets Miljøhovedstad 2019 og i den anledning vil vi feire det fantastiske plantelivet i vår kjære hovedstad. Blant byens larm finner vi planter som ikke finnes noe annet sted i Norge. Oslo har til og med fått egne arter oppkalt etter seg – oslosildre, osloslørsopp, oslopuslelav og osloøyentrøst. Hurra for mangfold i byen!

Har du bilder av disse artene?
Hvis du sitter med bilder av følgende arter er vi spesielt interesert i disse:
1. Knollmjødurt
2. Lodnefiol
3. Blåveis
4. Dvergtistel
5. Flytegro
6. Bakkekløver
7. Oslosildre
8. Hvitmure
9. Fagerrogn
10. Nakkebær
11. Smaltimotei
12. Aksveronika
13. Svartmispel
14. Smalfrøstjerne
15. Dalfiol
16. Vassveronika

Har DU noen bilder som passer?
Send bilder på mail med tittel «Fotokonkurranse» til jeanette@botaniskforening.no innen lørdag 1. juni 2019. Hvert bilde må være over 5 MB og skal ha artsnavn, sted og fotograf i tittelen og store bilder kan sendes via wetransfer.com eller en lenke onedrive/dropbox mappe. Eksempel på bildetittel: Oslosildre_Bygdøy_Ola Nordman.


Har DU noen bilder som passer?
Send bilder på mail med tittel «Fotokonkurranse» til jeanette@botaniskforening.no innen lørdag 1. juni 2019. Hvert bilde må være over 5 MB og skal ha artsnavn, sted og fotograf i tittelen og store bilder kan sendes via wetransfer.com eller en lenke onedrive/dropbox mappe. Eksempel på bildetittel: Oslosildre_Bygdøy_Ola Nordman.

Bilde behøver ikke være tatt i Oslo, vi tar også imot bilder fra andre steder i landet. Kravet er at plantene har utbredelse innenfor Osloområdet.
Bilder som skal brukes til fotoutstillingen på Botanisk Hage skal helst være i stående format.


PLANTELIV I OSLO

Hvitmure


Hvitmure er en av våre flotte Osloarter (Foto: Honorata Gajda)
Dvergtistel
Dvergtistel er en liten og eksklusiv Oslo art (Foto Honorata Gajda)
Myrflangre
Myrflagre er den mest eksklusive myrarten vi har i Oslo, en skatt for alle de som drar på artsjakt rundt om i Oslomyrer (Foto: Finn Michaelsen)