Bli medlem

Norsk Botanisk Forening

Valg av medlemskapstypeVennligst se Bli medlem for detaljer

Hovedmedlemskap med BlyttiaHovedmedlemskap uten BlyttiaFamiliemedlemskapStudentmedlemskap

Som medlem i Norsk Botanisk Forening, blir du tilknyttet en av våre 13 grunnorganisasjoner. Du kan velge om du vil ha det landsdekkenede tidskriftet vårt, Blytta. Medlemskap med Blyttia kalles A-medlemskap og uten B. Du kan også få tilleggsmedlemskap i andre grunnorganisasjoner.

 

Forklaring til medlemskapstypene
A-medlemskap: hovedmedlemskap inkludert abonnement på Blyttia.
B-medlemskap: hovedmedlemskap uten Blyttia.
C-medlemskap: tilleggsmedlemskap i en grunnorganisasjon for medlemmer av andre grunnorganisasjoner. Dette velges av medlemmer som ønsker å motta flere grunnorganisasjoners tidsskrifter. De tegner da C-medlemskap i disse i tillegg til sitt hovedmedlemskap (A eller B).
D-medlemskap: familie/husstandsmedlemskap, finnes bare i noen grunnorganisasjoner.
E-medlemskap: finnes i Telemark Botaniske Forening, og er et «familiemedlem-C-medlemskap», dvs. C-medlemskap til redusert pris.
S-medlemskap: er et medlemstilbud til studenter ved universitetene og høgskoler. Dette er et sterkt subsidiert medlemskap som inkluderer medlemsbladet Blyttia. Nyinnmeldte får en lupe som velkomstgave. Medlemskapet er for studenter ved universitetene og har en varighet på tre år. Etter den tid går medlemskapet over til et A-medlemskap

 

Medlemmene velger tilknytning til grunnorganisasjon fritt – det kan enten være der man bor, der man stammer fra, der man har hytte eller andre preferanser. Ved innmelding vil det likevel, hvis ikke annet er uttrykt, tas for gitt at medlemmet ønsker tilknytning i samsvar med boligadressen.